<

Pseudoekolodzy niszczą Puszczę Białowieską, pomóżcie nam w walce z nimi

Stowarzyszenie "SANTA" Obrona Puszczy Białowieskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach , ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.