Świsłocz
Wjazd do Parku Narodowego Biełowieskaja Puszcza  - Cichowola, BiałoruśNadleśnictwo Browsk  NPBPDwór Hrabiego Tyszkiewicza -  ŻarkowszczyznaWjazd do Swisłoczy
Memoriał upamiętniający poległych o wyzwolenie SwisłoczyMemoriał upamiętniający poległych o wyzwolenie SwisłoczyUrząd Powiatowy SwisłoczyCerkiew w SwisłoczyKościół w SwisłoczyOgród u Bołbotów -  Swisłocz

SANTA obrona puszczy białowieskiej Zwodzieckie 8, poczta 17-200 Hajnówka NIP: 603 007 42 71, Regon: 200445078
KONTO: 65 1240 5279 1111 0010 4125 4997